Om Yousufs Støver

Les om hvem vi er og hva vi gjør

Yousefs Støvler er en forening som har som hovedformål å etablere vennskapsbarnehager mellom norske barnehager og barnehager i flyktningeleire i Libanon. Prosjektet tar utgangspunkt i flyktningesituasjonen i Midtøsten, og retter seg primært mot flyktningebarn fra Syria og Palestina. Hensikten er å skape forståelse, kunnskap og omsorg mellom barn i ulike kulturer og livssituasjoner med utgangspunkt i situasjonen for flyktninger. Programmet fokuserer videre på hvordan velstandssituasjonen i Norge kan brukes til å bistå barn som har måttet flykte og derved har mistet det meste.

Meet the Team

Kontakt: post@yousefs.com

Våre prosjekter

Her kan du se bilder fra prosjektene våre

Hvordan kan du bidra?

Her kommer mer informason om hvordan du kan bidra til Yousefs Støvler

Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra.   Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra.   Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra.   Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra. Info om hvordan man kan bidra.